You are here

Gwyl Ffimiau Affricanaidd Cymru: dangosiadau When Lambs Become Lions

When Lambs become Lions
Amryw gyfleon ym mis Hydref a Thachwedd
Amryw

Yn y llwyn yn Kenya, mae deliwr eifori yn ymladd i aros ar y brig tra bod heddluoedd yn ceisio dinistrio ei fasnach. Pan fydd yn troi at ei gefnder ifanc, sydd yn gweithiwr bywyd gwyllt ag yntai heb ei dalu mewn misoedd, mae'r ddau ohonynt yn gweld dihangfa posib. P>

Bydd ein partneriaid, Watch Africa Film festival, yn dangos y rhaglen ddogfen newydd hon gan y cynhyrchwyr sydd eisoes wedi derbyn enwebiadau BAFTA ac Oscar ar gyfer ei ffilm Cartel Land.

Mae gennym 5 tocyn am ddim a gyfer pob un o'r dangosiadau canlynol ar gyfer ein aelodau. Ebostiwch Vicki i gael lle.

11 - 13 Hydref, Pontio, Bangor

14 Hydref, Chapter, Caerdydd

11 Tachwedd, Magic Lantern, Tywyn - 2pm


Mewn partneriaeth gyda:

Watch Africa Cymru logo 2