You are here

2017 - Arolygiad y Flwyddyn

BAFTA Cymru - adolygiad y flwyddyn

Unwaith eto mae BAFTA Cymru wedi gweld blwyddyn o dwf o ran gweithgareddau, aelodaeth ac ymgysylltiad â'r Gwobrau a phartneriaethau.

Mae ein niferoedd aelodaeth wedi cynyddu 10% ar ffigurau 2016, mae ein gwaith i wella ar y cymarebau benywaidd / gwrywaidd ymhlith siaradwyr digwyddiad wedi dod yn fwy cytbwys gyda croesdoriad o 49% i 51% a chroesawyd y nifer fwyaf ers blynyddoedd yng Ngwobrau Cymru eleni.

Roeddem yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth 11 o bartneriaid ychwanegol ar gyfer y Gwobrau eleni ac rydym wedi gweld twf gwych yn nifer y bobl sy'n ymgysylltu â'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ein helpu i gyflawni ein gweithgareddau elusennol neu i ymgysylltu â ni mewn rhyw ffordd yn 2017!
 


Uchafbwyntiau'r 12 mis diwethaf

Ionawr

Sherlock PreviewLansiwyd ein rhaglen partneriaeth Gwyliau gyda 9 o bartneriaid ledled Cymru

Rydym yn cynnal cyngerdd arbennig o'r gyfres Sherlock newydd gyda BBC Cymru gyda Q & A gydag Una Stubbs, Mark Gatiss, Steven Moffat, Sue Vertue, Bethan Jones a Nick Hurran
 

Chwefror

Film Funders event

 

Rydym yn cyd-gynnal ein digwyddiad Comisiynwyr Ffilm Gyntaf gydag Creative Europe, gan gynnig mynediad i Ffilm 4 ac eraill yng Nghaerdydd
 

 

Mawrth

Headline: An Audience with Gareth EdwardsVenue: 195, Piccadilly LondonDate: 1st March 2017 Hosts: BAFTA-winning director Gareth Edwards, interviewed by Celyn JonesBAFTA/Mollie RoseCyhoeddir y bydd ein gwobr Gemau yn cael ei chynnwys yng Ngwobrau Cymru

Lansiwyd yr ymgyrch i hyrwyddo hunanweiriad ar gyfer categorïau crefft a pherfformiad yng Ngwobrau Cymru

Rydym yn cynnig Cynulleidfa gyda Gareth Edwards, Cyfarwyddwr Rogue One: A Star Wars Story yn BAFTA yn Llundain

Rydym yn cyd-gynnal Ar Cynhyrchu gyda Hilary Bevan Jones gyda Sgrin Cymru yng Nghastell Penrhyn, Bangor

Ebrill

"Their Finest" Welsh film premiere - Cardiff, 18th April 2017Polly Thomas


Mae cynulleidfa lawn yn mynychu Premiere Cymru o Their Finest, a fynychwyd gan Bill Nighy, wedi'i gyd-gynnal gan Lywodraeth Cymru
 


 

Mai

Daniel SmithMae myfyrwyr yn mynychu sesiwn Gyrfa Glyfar gyda'r cyfarwyddwr Philip John yng Nghaerdydd

Rydym yn cynnal rhagolwg arbennig o King Arthur ym Mangor
 Mehefin

Speednetworking North Wales

Cyfle i ddathlu fod y ffilm Queerama agor Sheffield DocFest gyda derbyniad mewn partneriaeth â Ffilm Cymru Wales

Rydym yn cynnal ein digwyddiad rhwydweithio cyntaf gyda chwmnïau yng Ngogledd Cymru ar gyfer rhai yn cychwyn gyrfa
Gorffennaf

BAFTA Debuts tour - A Way of Life + Q&A with Amma AsantePolly Thomas
Rhagolwg arbennig o Against The Law gyda'r Gwobr Iris

Rydym yn cynnal dangosiad arbennig o'r ffilm A Way of Life a sesiwn holi ac ateb gyda Amma Asante i dalu teyrnged i'r cynhyrchydd Peter Edwards

Cynhaliwyd ein derbyniad diodydd cyntaf ar gyfer aelodau gyda Tiny Rebel yng Nghaerdydd


Awst

SinemaesRydyn ni'n cydlynu'r ail Sinemaes yn yr Eisteddfod Genedlaethol gyda phartneriaid, a oedd yn cynnwys rhaglen ymylol a digwyddiadau a ffrwd byw am y tro cyntaf - yn ymgysylltu â 2500 o bobl drwy'r wythnos

Rydym yn cynnal digwyddiad Gyrfa Glyfar gyda Stephen Woolley yng Nghaergybi, sy'n arwain ato yn dod yn gwfnogwr Gŵyl Ffilm Wicked
 
Medi

BAFTA Cymru Nominees Party - 28th September 2017BAFTA/Polly ThomasMae Parti Enwebai Cymru yn symud i leoliad newydd (y Cornerstone) ac yn croesawu y nifer mwyaf o westeion

Cynhaliwyd dangosiad arbennig o gyfres newydd BANG ym Mhort Talbot gyda sesiwn holi gyda'r cast a chriw

Rydym yn cynnal sesiwn Gyrfa Clever gyda Rhys Ifans

Cynhelir ail araith Gemau Dewi Vaughan Owen yn y Sioe Gemau Geltaidd - a gynigwyd gan yr enillydd BAFTA Brenda Romero

Hydref

British Academy Cymru Awards, St David's Hall, Cardiff, Wales, UK - 08 Oct 2017BAFTA/Pete Summers
Cynhelir Gwobrau Cymru gyda lleoliad newydd ar gyfer y parti dathlu i dros 1000 o bobl i dathlu'r enillwyr ar draws 27 o gategorïau

Chyflwyniad Gwobrau Arbennig i Abi Morgan a John Rhys Davies

Rydym yn cynnal Cynulleidfa gyda Mark Lewis Jones yn Abertawe
 

Tachwedd

Journey's EndPolly ThomasRydym yn cyd-gynnal Rhagolwg Arbennig o Journey's End gyda Sgrin Cymru yn croesawu'r cast a'r criw yn ôl i Gymru i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb

Rydym yn croesawu gwesteion i'n digwyddiad AR / VR / MR cyntaf gyda Caerdydd Creadigol

Rydym yn cynnal dangosiad arbennig i ddathlu 30 mlynedd ers Cry Freedom a sesiwn gyda'r cynhyrchydd ffilm, Terence Clegg

Rhagfyr


Event: British Academy Cymru AwardsDate: 8 October 2017Venue: St David's Hall, Cardiff, WalesHost: Huw StephensBAFTA/Polly ThomasCyhoeddi aelodau newydd y Pwyllgor yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Rydym yn cynnal digwyddiad Gyrfa Clever gydag Iwan England ym Mhrifysgol Aberystwyth