You are here

Tocynnau Sinema yn y Commodore Aberystwyth

23 April 2012

dim ond £3.50 gydag Aelodaeth BAFTA yng Nghymru 2012-2103

Rydym wedi derbyn cynnig am bris gostyngol arbennig o £3.50 ar docyn i Sinema Commodore yn Aberystwyth, dim ond i chi ddangos eich cerdyn aelodaeth yn y Swyddfa Docynnau.

Sinema Commodore, Stryd y Baddon, Aberystwyth
FFÔN: 01970 612421

• Busnes teulu a sinema annibynnol, gyda dros ddeugain mlynedd o brofiad yn dangos y ffilmiau diweddaraf o Hollywood i safon broffesiynol uchel, mewn amgylchedd cyfforddus, gyda phrisoedd fforddiadwy.
• 1 sgrin – yn eistedd 410
• Pob cyflwyniad mewn Dolby Digital
• Cyflwyniadau 3D pan yr hysbysebir hynny
• Bar trwyddedig lawn - prisoedd tafarn
• Gellir archebu tocynnau o flaen llaw, ar-lein - dim archebion peiriant ateb
• Mynediad i Bobl Anabl
• Maes parcio cyfagos, rhad ac am ddim ar ôl 6pm
• Dewis eang o luniaeth ysgafn, hufen ia a losin
• Matinî i blant pob dydd Sadwrn ac yn ystod gwyliau ysgol

Am ragor o fanylion, ewch i’r wefan.